• behandelingen en specialisaties Ergotherapie Van der Sande

Behandelingen

Ergotherapie Van der Sande behandelt volwassenen van alle leeftijden. Iedereen die gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren door een ziekte, trauma, over- of onderbelasting, handicap of ouderdom. De beperking die u ervaart kan groot of klein zijn, tijdelijk of blijvend van aard. Het enige dat voor ons geldt, is dat u het een probleem vindt.

Omdat onze therapie altijd op uw wensen en mogelijkheden is afgestemd, ziet deze er nooit hetzelfde uit. De behandeling bestaat uit training, begeleiding, advies en/of instructie. Na beëindiging van onze behandeling evalueren we uw behandeling en maken een rapportage van onze bevindingen. Als u hierin toestemt, sturen wij deze rapportage naar uw huisarts of degene die u doorverwezen heeft naar ergotherapie.

Training en begeleiding

We gaan aan de slag met het trainen van die vaardigheden die u weer onder de knie wilt krijgen. We begeleiden u hierbij en trainen door concrete activiteiten te oefenen. Bijvoorbeeld koken, scootmobiel rijden of schrijven.

Advies en instructie

Ook geven wij als nodig ergotherapeutisch advies en instructie over hulpmiddelen, voorzieningen en (woning)aanpassingen, zodat u weer zo optimaal mogelijk kunt functioneren. Indien gewenst geven we advies aan familieleden, mantelzorgers en professionele verzorgers. Samen kijken we hoe de zorg en begeleiding zo adequaat mogelijk gegeven kan worden. En mocht u beperkingen ervaren op uw werk, dan kunnen wij uw werkgever een advies geven over optimalisering van uw werkplezier en productiviteit.

ParkinsonNet
ergotherapie Nederland
Edomah Therapeut