• praktijk informatie Ergotherapie Van der Sande

De praktijk

Bij Ergotherapie Van der Sande staat u centraal. We kijken niet vanuit uw aandoening of ziekte, maar naar uw mogelijkheden om zo zelfstandig mogelijk verder te kunnen.

Of de beperking die u ervaart nu groot of klein is, tijdelijk of blijvend van aard, u zult zich maar al te bewust zijn van hetgeen u niet (meer) lukt. Wij horen uw persoonlijke verhaal en kijken naar uw omstandigheden.

Wat is voor u belangrijk en wilt u weer kunnen doen?

Wij helpen u te kijken naar wat nog wél lukt. Door praktische coaching, geschikte hulpmiddelen en eventuele aanpassingen aan uw woning of werkplek. Uw mantelzorger ondersteunen en coachen wij als nodig ook.

Ergotherapie Van der Sande verzorgt Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie, d.w.z. dat we onze observatie en behandelingen zoveel mogelijk bij u thuis of op uw werkplek uitvoeren. Dus ter plekke, omdat er op een andere locatie vaak omstandigheden zijn die een vertekend beeld kunnen opleveren.

ParkinsonNet
ergotherapie Nederland
Edomah Therapeut