• behandelingen en specialisaties Ergotherapie Van der Sande

Dementie

Ergotherapie inzetten bij thuiswonende dementerende ouderen en hun mantelzorgers loont. Het verbetert het dagelijks functioneren van de dementerende en vermindert de draaglast van mantelzorgers. De kwaliteit van leven neemt flink toe. Daarnaast is na behandeling meestal minder professionele zorg nodig.

Lisette van der Sande is EDOMAH-therapeut. EDOMAH staat voor Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers Aan Huis. Het is een behandeling waarbij we de oudere met dementie en de mantelzorger trainen in zelfredzaamheid. We coachen, leggen uit en geven feedback, met de bedoeling dat oudere en mantelzorger beter met dementie om kunnen gaan. Onderzoek toont aan dat ergotherapie aan huis (EDOMAH) een van de meest effectieve methodes is om het leven van ouderen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. Een aantal ergotherapeutische EDOMAH-sessies aan huis worden vergoed vanuit het basispakket.

Trainen in zelfredzaamheid

Veel ouderen met dementie wonen thuis dankzij de hulp van familie en mensen uit hun naaste omgeving. Dat gaat niet vanzelf. Dementie veroorzaakt stoornissen in het geheugen, gedragsproblemen, verlies van initiatief en verlies van onafhankelijk functioneren tijdens dagelijkse en sociale activiteiten. Dit vermindert de kwaliteit van leven en zet zowel familierelaties als vriendschappen onder druk. Mantelzorgers voelen zich vaak hulpeloos en ervaren sociale isolatie en verlies van autonomie. Via het EDOMAH programma maken mantelzorgers zich de werkwijze van de ergotherapeut eigen. Ze leren effectieve strategieën, hoe ze de oudere met dementie instructies geven en hoe ze de omgeving aan kunnen passen.

EDOMAH programma

  • Probleeminventarisatie en -analyse
    We hebben gesprekken met de oudere en mantelzorger over hun taken en rollen, hun verleden, interesses en gewoontes en over de dingen waar ze nu tegenaan lopen. We inventariseren de woonomgeving en observeren het gedrag van en de communicatie tussen de oudere en de mantelzorger.
  • Gezamenlijke doelbepaling
    Samen bepalen we de doelen van onze behandeling waarbij we rekening houden met de wensen en de mogelijkheden.
  • Behandeling
    Onze aanpak richt zich op de oudere én de mantelzorger. We geven informatie over begeleiden bij bijvoorbeeld het leren compenseren van het veranderde gedrag door dementie. Ook leren we de oudere omgaan met aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Daarnaast leren we de mantelzorger vaardigheden op het gebied van communicatie, interactie en het omgaan met dementie.
ParkinsonNet
ergotherapie Nederland
Edomah Therapeut