• behandelingen en specialisaties Ergotherapie Van der Sande

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Mensen met niet aangeboren hersenletsel kunnen problemen hebben op het gebied van lichamelijk functioneren, communicatie, gedrag en persoonlijkheid. Concrete handelingen – zoals aankleden, eten, tuinieren, reizen – kunnen daardoor moeizaam gaan. Maar ook het opslaan van informatie, het structureren van activiteiten en het verrichten van dubbeltaken, kunnen de dagelijkse gang van zaken belemmeren. Een ergotherapeut gaat aan de slag met dit soort problemen met als doel de zelfstandigheid te vergroten. Mensen die al lange tijd met NAH kampen, lopen soms na jaren nog tegen bepaalde problemen aan. Door alsnog ergotherapie in te schakelen, wordt hun zelfstandigheid vaak aanzienlijk groter.

Zelfstandigheid vergroten

Eerst brengen we in kaart welke zorg- en ondersteuningsbehoeften u heeft. Vervolgens adviseren wij u over de mogelijkheden. Daarna gaan we stap voor stap praktisch aan de slag. Wanneer u net ontslagen bent uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum, kan het zijn dat de eerste periode gekenmerkt wordt door intensieve training van de functies van uw armen en handen. U krijgt oefeningen die u thuis zelf dagelijks kunt uitvoeren. Daarnaast trainen we de handelingen waar u problemen bij ervaart.  Bijvoorbeeld hoe u veilig een maaltijd kunt bereiden of eenhandig kunt strijken.

Wij begeleiden u bij het leren plannen en uitvoeren van de dagelijkse activiteiten die u belangrijk vindt. Dit gebeurt door training en het aanleren van andere technieken. Ook besteden we aandacht aan een zinvolle dagbesteding voor u, afhankelijk van uw situatie kan dit werk of vrijwilligerswerk zijn of een nieuwe hobby.

Als hulpmiddelen en bepaalde voorzieningen thuis of op het werk handig zijn bij bepaalde activiteiten, kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden. Hulpmiddelen kunt u gratis uitproberen en na aanschaf oefenen we samen met deze middelen. Onze therapie vindt meestal thuis of op het werk plaats.

De basisverzekering vergoedt per kalenderjaar standaard 10 uur ergotherapie. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden meer.

ParkinsonNet
ergotherapie Nederland
Edomah Therapeut