• behandelingen en specialisaties Ergotherapie Van der Sande

Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson kan dagelijkse handelingen belemmeren door bijvoorbeeld freezing, tremoren, overbeweeglijkheid of on/off-momenten. Ergotherapie richt zich op het verminderen van de gevolgen van deze verschijnselen, zodat de zelfredzaamheid weer toeneemt of behouden blijft.

Een onderschat fenomeen is de invloed van stress op de ziekte van Parkinson. Dit beïnvloedt bewust, maar vaak ook onbewust, de kwaliteit van functioneren. Daarnaast is er in veel gevallen sprake van ernstige vermoeidheid. Door een individueel gerichte training kan de ergotherapeut mensen met de ziekte van Parkinson leren hier meer grip op te krijgen en de negatieve invloed ervan te minimaliseren.

Anders leren handelen

Aan het begin van de behandeling bekijken we samen met u welke activiteiten en situaties moeilijkheden opleveren. We gaan daarna aan de slag met het oefenen van handelingen, en leren u omgaan met lastige omgevingsfactoren en het verdelen van de beschikbare energie. Bij dit alles bekijken we ook hoe u de invloed van stress kunt reduceren. Indien gewenst bespreken we de problemen die uw partner en/of andere mantelzorger ervaart en geven hen advies en instructie hoe met deze problemen om te gaan.

Gelukkig zijn er veel hulpmiddelen voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wij kunnen u adviseren over deze hulpmiddelen en u kunt deze  uitproberen. Ook adviseren wij u over aanpassingen thuis of op het werk. Onze begeleiding en training vindt bijna altijd bij u thuis plaats. De basisverzekering vergoedt standaard 10 uur ergotherapie. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden meer.

ParkinsonNet: waarborg voor kwaliteit

Ergotherapie Van der Sande is aangesloten bij ParkinsonNet. Dit is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van cliënten met de ziekte van Parkinson. Bij ons netwerk zijn ook andere specialisten aangesloten, o.a. neurologen, Parkinson verpleegkundigen, logopedisten, fysiotherapeuten en diëtisten. We komen regelmatig bij elkaar om onze ervaringen met het behandelen van Parkinson uit te wisselen. Ook nemen we deel aan de trainingen die ParkinsonNet over dit onderwerp organiseert.

ParkinsonNet
ergotherapie Nederland
Edomah Therapeut