• behandelingen en specialisaties Ergotherapie Van der Sande

COPD

Steeds meer mensen krijgen COPD. Deze slopende ziekte tast de kwaliteit van leven sterk aan. Patiënten hebben het meest last van kortademigheid en ervaren daardoor vaak beperkingen op het gebied van mobiliteit, productiviteit, zelfverzorging en ontspanning. Omdat ergotherapeuten zich juist met deze beperkingen bezighouden, schakelen COPD-patiënten steeds vaker ergotherapeuten in. Zij begeleiden hen bij het aanpassen van hun levensstijl en het omgaan met fysieke problemen.

Meer lucht

Als aanvulling op uw medicatie is het mogelijk om uw longfunctie te verbeteren door training. Wij leren u om een goede houding aan te nemen tijdens het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Ook leren we u ademhalingstechnieken, waardoor u meer grip op de situatie krijgt. Als nodig werken we nauw samen met onder meer de betrokken artsen, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, longverpleegkundigen en thuiszorg.

COPD-patiënten kunnen ook veel baat hebben bij gedragsaanpassingen. Op dit vlak hebben wij veel kennis en ervaring in huis. We begeleiden u bij het zo goed mogelijk leren leven met de beperkingen door COPD. Vragen die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld ‘Hoe kan ik met weinig energie mijn dag indelen?’ en ‘Welke activiteiten vind ik belangrijk om te blijven doen?’. Wij geven inzicht in de belasting van activiteiten en de mate van belastbaarheid die u aan kan. Met advies en begeleiding werken we aan een evenwicht dat bij u past.

Hulpmiddelen

Bepaalde voorzieningen vergroten de kwaliteit van leven van de COPD-patiënt, bijvoorbeeld een scootmobiel, traplift, rollator en douchezitje. Maar ook eenvoudige hulpmiddelen, voor bijvoorbeeld het aantrekken van sokken. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen. Indien gewenst trainen we met deze hulpmiddelen.

ParkinsonNet
ergotherapie Nederland
Edomah Therapeut