• vergoeding ergotherapie basisverzekering en aanvullende verzekering

Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in uw basisverzekering: jaarlijks krijgt u 10 uur uit deze verzekering vergoed. Mogelijk dat er extra uren vergoed worden uit uw eventuele aanvullende verzekering. Goed om vooraf even na te vragen of dat in uw geval geldt. Uiteraard geldt in alle gevallen het wettelijke eigen risico.

10 UUR VERGOED VIA BASISVERZEKERING

Meerdere zorgverzekeraars onderkennen het belang van ergotherapeutische zorg voor mensen met dementie  Daarom is het voor hen mogelijk om 10 uur vergoed te krijgen op naam van de cliënt en 10 uur op naam van de mantelzorger of partner.

VERWIJSBRIEF

Ergotherapie Van der Sande heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten: u kunt rechtstreeks contact met ons opnemen voor een afspraak. Tijdens het eerste contact bekijken we of de hulpvraag daadwerkelijk een ergotherapeutische hulpvraag betreft of dat er redenen zijn om (nog) niet te starten. In sommige gevallen moeten we eerst extra informatie opvragen bij uw behandelend (huis)arts. Dit alles kan mogelijk vertraging opleveren, u kunt dit voorkomen als u bij aanvang over een verwijzing beschikt.

Hiervoor kunt u het verwijsformulier downloaden en laten invullen door degene die u doorverwijst. Dit ingevulde formulier kunt u naar ons opsturen of afgeven tijdens onze eerste afspraak.

 
ParkinsonNet
Kwaliteitsregister Paramedici
ergotherapie Nederland
Edomah Therapeut